...

Климатици, продажба, доставка, монтаж, ремонт, профилактика.

Климатици, продажба, доставка, монтаж, ремонт, профилактика.

Общи условия за ползване

Политика по GDPR

 

Общи условия за ползване.

 

Гама Климат ЕООД с адрес на управление гр. Варна ул.Полковник Свещаров 12 ет.7 предоставя своите услуги и информация на обществото чрез своя личен уебсайт https://www.gamaklimat.bg/. При позлване на уебсайта Вие се задължавате да приемете всички условия и услуги предоставени от Гама Климат ЕООД, както и се задължавате да спазвате всички законови наредби и разпоредби и носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. Гама Климат ЕООД има право да прави промени в цените и продуктите без предупреждение. В случай, че не желаете да се съгласите с нашите условия, носите наказателна отговорност по всички приложими местни закони, и Ви се забранява да използвате услугите и информацията предоставена от Гама Климат ЕООД и уебсайт https://www.gamaklimat.bg/.

Всички материали (снимки, видеа, услуги, информация и др.) качени от Гама Климат ЕООД са защитени от Закона за Авторското право и сродните му права.

 

Право на ползване на https://www.gamaklimat.bg/

 

Материалите (снимки, видео, информация и др.), които Гама Климат ЕООД предоставя на своите ползватели, са изключителна собственост единствено на Гама Климат ЕООД и са предоставени изцяло за ползвателите на уебсайта. Всякакъв опит за копиране, разпространение, плагиатство и др. с цел продажба, препродажба, препращане на друг сървър, копиране и др. не може да стане БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА Гама Климат ЕООД.

В случай на изброените от Гама Климат ЕООД забрани, Вие носите наказателна отговорност по всички местни закони важащи за Република България.

 

Отказ от отговорност.

 

Гама Климат ЕООД не носи отговорност както и гаранции за несъответствие в продуктите, характеристиките и описанията в уебсайта https:/www.gamaklimat.bg/.

Гама Климат ЕООД не дава гаранция за резултатите от препоръките и информацията в уебсайта си https:/www.gamaklimat.bg/. Фирмата не носи отговорност за нежелани последствия от продуктите и информацията посочена в суебсайта

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.