...

Климатици, продажба, доставка, монтаж, ремонт, профилактика.

Климатици, продажба, доставка, монтаж, ремонт, профилактика.

Общи условия

Общи условия за ползване на уебсайт https:/www.gamaklimat.bg/

Ако не приемете условията посочени от Гама Климат ЕООД, моля не използвайте уебсайта ни.

Гама Климат ЕООД запазва своето право да променя условията си без предварително известие към клиентите си, както следва промените ще бъдат публикувани в уебсайта ни.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1. https:/www.gamaklimat.bg/ е уебсайт, който има функцията да запознае потребителите с различни продукти, цени, информация и др. Уебсайта има функция на продуктов каталог.
  2. При запитване за наличието на даден продукт/стока или услуга предлагана от Гама Климат ЕООД чрез уебсайта https:/www.gamaklimat.bg/, уведомяваме клиентите в срок от 24ч. за наличието на продукта на посочения от него мобилен телефон или имейл адрес.
  3. При подаване на неверни данни от страна на клиента мобилен телефон, имена, адрес и др., Гама Климат ЕООД с уебсайт https:/www.gamaklimat.bg/ не е обвързан или задължен да върне какъвто и да е логичен или аналогичен отговор до клиента.
  4. Гама Климат ЕООД не носи отговорност и не гарантира за пълното съответствие на наличните в сайта продукти и тези в магазинната мрежа.
  5. Всички обявени цени в уебсайта https:/www.gamaklimat.bg/ са в български лева и са за еденица брой (1бр.) валидни само и единствено към момента на публикуването им.
  6. Снимки, видео и др. с които се представят моделите в различна цветова гама са възможно най-близки. Гама Климат ЕООД не носи отговорност за несъответствие в цветовата гама на продуктите посочени в уебсайта https:/www.gamaklimat.bg/, в следствие на индивидуални настройки, технически параметри, компютърните системи и др. , които се използват за достъп до уебсайта.

Права и задължения на страните.

1. Гама Климат ЕООД се задължава:
Да потвърди наличностите на избрания от клиента продукт или услуга за които е изпратено запитване, като уведоми клиента на посочения от него мобилен телефон или имейл адрес.
2. Клиентът се задължава.
Да посочи вярно изписани трите си имена, мобилен телефон или имейл адрес за кореспонденция с Гама Климат ЕООД.
3. Гама Климат ЕООД се задължава:
Да запази данните на потребителя или клиента след връзка с него, само и единствено при вярно посочени данни и единствено за
продуктите и услугите предоставяни от Гама Климат ЕООД в договора.
4. Фирми клиенти/поръчители търгуващи с Гама Климат ЕООД се задължават да:
Предоставят вярна информация отностно своята фирма както следва име, ЕИК, адрес, МОЛ, телефон, имейл и др. При желание от стана на фирмата клиент/поръчител към Гама Климат ЕООД да извърши поръчка/продажба на даден продукт с последващ извършен монтаж, Гама Климат ЕООД има право да поиска от клиента/поръчителя си предварително предплащане на стоката/продукта и др. След превеждането на сумата по банковата сметка на Гама Климат ЕООД посредством проформа фактура издадена от Гама Климат ЕООД към клиента/поръчителя, Гама Климат ЕООД се задължава да уведоми поръчителя в срок от 24ч. кога ще бъде доставена стоката/продукта до поръчителя.
5. Клиента се задължава:
При връщане на стока/продукт закупен от продуктовия каталог на Гама Климат ЕООД да спази следните изисквания.
– стоката/продукта закупен от Гама Климат ЕООД може да бъде върнат не по късно от 3 дни след доставката извършена от Гама Климат ЕООД.
– да предостави касов бон,фактура, гаранционна карта издадени от Гама Климат ЕООД
– стоката да е в отличен търговски вид, с оригиналните кутии/кашони или др., оригинални лепенки и етикети, без никакви други видими външни забележки след получаването от Гама Климат ЕООД.
– Клиентът е задължен да се свърже с Гама Климат ЕООД на посочените от Гама Климат ЕООД места и да се съгласи да изпрати стоката на посочен адрес от Гама Климат ЕООД за сметка на КЛИЕНТА.
– Гама Климат ЕООД няма да възстанови парични средства на клиента за извършен монтаж,демонтаж и транспортни разходи.
– Сумата ще бъде възстановена от Гама Климат ЕООД на посочената от клиента Банкова сметка, само и единствено в случай ако не е нарушено някое от горепосочените изисквания.

6.Гама Климат ЕООД има право да изисква от клиента при покупка на климатична система капаро в размер на 50% от сумата или 100% в зависимост от вида на желаната стока.

Складиране на продукти от Гама Климат ЕООД.

Всички продукти предоставени на  Гама Климат ЕООД от клиент, за складиране от Гама Климат ЕООД се складират за срок от 1 месец от получаване на продукта. След изтичане на месец складиране на продукта Гама Климат ЕООД може да иска заплащане от страна на клиента в размер на 1 лв. за всеки следващ ден от приключения месец. Ако стоката не се потърси в срок от 1 месец след получаване на продукта Гама Климат ЕООД не носи отговорност за нанесени вреди, щети, липси и др.

Лични данни.

Гама Климат ЕООД чрез своя уебсайт https:/www.gamaklimat.bg/ полага необходимите инструменти за защита на личните данни на Клиента, които са станали известни/видими при свързване с Гама Климат ЕООД по мобилен телефон или имейл адреса на Гама Климат ЕООД.
При спазване на действащото законодателство и клаузите за настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, Гама Климат ЕООД може да използва личните данни на Клиента само и единствено когато това е пряко свързано с продуктите, услугите и др. дейности свързани с договора.

Отговорност на Гама Климат ЕООД

Гама Климат ЕООД чрес своя уебсайт https:/www.gamaklimat.bg/ не носи отговорност за изпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на непредвидени обстоятелства за Гама Климат ЕООД.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.