...

Климатици, продажба, доставка, монтаж, ремонт, профилактика.

Климатици, продажба, доставка, монтаж, ремонт, профилактика.

Категория: CAIROX

CAIROX

Кеърокс България ЕООД (CAIROX) е водещ доставчик на HVAC продукти и услуги на Европейския и Световния пазар. Използвайки уникалното си съчетание от хора, експертни знания и технологии, компаниите от Холдинга Кеърокс предлагат висококачествени решения в сферата на вентилацията и климатизацията.
През 1995 г. в Холандия и Белгия бяха положени основите на сегашното съчетание от държави, култури, хора, талант, креативност, експертни знания и технология, обединени заедно под формата на търговски компании и насочени към HVAC пазара под името Еър Трейд Сентър Интернешънъл.Европа е нашият вътрешен пазар, като в момента източноевропейските държави са основните ни развиващи се пазари.
Холдингът се развива добре чрез независим и самостоятелен растеж. През 2007 година Еър Трейд Сентър притежава опериращи компании в 12 държави и няколко стратегически партньорства. Всички служители на Еър Трейд Сентър (>250) превръщат в своя ежедневна задача усъвършенстването на професионализма и конкурентноспособността.За периода от 2008 до 2020 г. ние сме част от SIG Plc, компания, листвана на лондонската Стокова борса.

Показване на 4 резултата

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.