...

Климатици, продажба, доставка, монтаж, ремонт, профилактика.

Климатици, продажба, доставка, монтаж, ремонт, профилактика.

Категория: Мултисплит системи

Мултисплит системи

Мултисплит системите (климатици) Ви позволяват да охлаждате или отоплявате няколко помещения само с едно външно тяло. Препоръчителни са когато сте ограничени от към мястото за монтаж на външното тяло. Възможностите са много от 2 вътрешни тела до 5 самостоятелни тела със самостоятелно управление на желаната температура. Идеални за търговски помещения, офис сгради или за дома.

Показване на 6 резултата

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.